KAMERA SZABÁLYZAT

Társaságunk: P.K. Parking Kft.
Társaságunk székhelye: 2220 Vecsés, 0182/77. hrsz.
Társaságunk honlapja: www.pkrepterparkolo.hu
E-mail címünk: pkparkingkft@gmail.com
Postacímünk: 2220 Vecsés, Pf. 46.
Telefonszámunk: +36/70-387-6585
Adószámunk: 26794523-2-13
Cégjegyzékszámunk: 13-09-201763

Társaságunk a kezelésében lévő ingatlan (társaságunk telephelyén) területén elektronikus kamerarendszert üzemeltet. Kamerarendszerünk célja munkavállalóink és ügyfeleink személyi és vagyoni biztonságának megőrzése ingatlanunk területén. A kamerák látószöge a célterületre irányul csak, így kizárólag ingatlanunk területét figyelik meg.

Adatkezelés

A képfelvételek készítése együtt jár a munkavállalók és az ügyfelek - illetve minden egyéb személy, aki ingatlanunk területére belép - képmásának, mint személyes adatnak a kezelésével, ideértve különösen a személyes adatok felvételét, tárolását, lekérdezését, zárolását, törlését. Továbbá minden a székhelyünkre behajtó jármű rendszáma általunk kezelt adatnak minősül a kamerafelvételek alapján.

Társaságunk nem alaklmaz harmadik felet adatkezelés céljából, ezt a feladatot saját magunk végezzük székhelyünkön, ezzel is csökkentve a személyes adatok illetéktelen kezekbe kerülésének kockázatát. Társaságunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatbiztonság elvárható legmagasabb szintjét garantálja, és a személyes adatokat más adatkezelő részére nem továbbítja. A rögzített felvételeket társaságunk harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.

Tájékoztatás

Társaságunk munkavállalói tájékoztatást kapnak a kamerarendszer működéséről és annak szabályozásáról. Társaságunk az új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a kamerarendszerekről, melynek tudomásul vételét és megismerését a munkavállalók az aláírásukkal igazolják.

Amennyiben ügyfeleink weboldalunkon foglalnak időpontot parkolónkba, felhívjuk a figyelmüket, hogy csak ezen szabályzat elolvasása és elfogadása után adhatják le foglalásukat. Amennyiben ügyfeleink más módon (például személyesen vagy telefonon) foglalnak időpontot, szóban tájékoztatjuk őket kamerarendszerünk működéséről, illetve ezen szabályzat internetes elérhetőségét közöljük velük. Amint ügyfeleink parkolónkba érkeznek, táblákkal hívjuk fel figyelmüket kamerarendszerünk működésére, illetve biztostítjuk nekik a lehetőséget ezen szabályzat elolvasására nyomtatott formában.

Felvételek megsemmisítése

Kamerarendszerünk automatikusan törli a felvételeket 25 nap után.

Felvételek megtekintése

A felvételek törlését megelőző időszakban az érintettek bármikor kérhetik, hogy az őket és járműveiket tartalmazó felvételeket megtekinthessék.

Munkavállalók ellenőrzése

Munkavállalóinkat kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartás keretében ellenőrizzük és tiszteletben tartjuk a a személyhez fűződő jogaikat.

Kamerák helye

Társaságunk nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti (például mosdó).

Kamerák helye Megfiigyelt terület
Bejárat 1 (az iroda mellett) a bejárat felől a fogadóterületre és a fogadóépületre
Bejárat 2 a főépületről a kapu, a fogadóterületre
Bal 1 (bal oldal oldal első harmad) a parkoló közép részére
Bal 2 (bal oldal oldal második harmad) a parkoló közép részére

Jobb 1 (jobb oldal oldal első harmad) a parkoló közép részére
Jobb 2 (jobb oldal oldal második harmad) a parkoló közép részére

Hátsó 1 (hátsó szakasz közepe) a parkoló hátsó részétől a parkoló közepe felé

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
a munka törvénykönyve - 2012. évi I. törvény - (Mt.)


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.